2001ರಿಂದ ಎದುರಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ: ಮೋದಿ

ವರದಿಗಾರ: ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಿವ ನನಗೆ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಭೋಲೆ ಬಾಬಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ 2001ರಿಂದಲೂ ಎದುರಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ

Read more
error: Content is protected !!
Inline
Inline