ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕೋಟಿಗಳು; ಮರೆಮಾಚಿದ ಸತ್ಯಗಳೇನು?

ವರದಿಗಾರ-ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಹಜ್ ಭವನಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ವಿತಂಡವಾದಿಗಳ ಕುತರ್ಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಿನ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಈ

Read more
error: Content is protected !!
Inline
Inline