ನಾನೂ ನೀನೂ ಭಲೇ ಭಲೇ…!!! -ಬುಲೆಟ್ ಅಂಕಣ

-ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ದಿನಬಳಕೆಯ ಬೆಲೆ ಬಹಳ ಸಾಂತ್ವನಿಸುವವರಿಲ್ಲಿ ವಿರಳ! ಬೆವರೊಳಗೂ ತರ ತೆರಿಗೆ ಮನೆ, ಮನದೊಳಗೂ ಕರಾಳ!!! ಮತ ಕೊಟ್ಟು ಆರಿಸಿದೆವು ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಏರಿಸಿದೆವು! ಪರವಾಗಲು

Read more

ಅಚ್ಚಾಗುವವರೆಗೆ-ಬುಲೆಟ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕವನ

ವರದಿಗಾರ-ಬುಲೆಟ್ ಅಚ್ಚಾಗುವವರೆಗೆ…!!! ಹೆಣ್ಣಲ್ಲವೆ ಗೌರೀ ಕ್ಷಣ ಕರುಣೆಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲವೇ? ಪೆನ್ನು ಮಾತಾಡಿತೆಂದು ಗನ್ನು ಎಗರಾಡಿದಾಗ ವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಠುಸ್ಸಾದೀತೇ? ಇರಿದ ನೇರಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋದೀತೇ? ತಪ್ಪು ಅಚ್ಚಾಗಿದೆಯೆಂದರಿತಾಗ

Read more
error: Content is protected !!
Inline
Inline