ನಾನೂ ನೀನೂ ಭಲೇ ಭಲೇ…!!! -ಬುಲೆಟ್ ಅಂಕಣ

-ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ದಿನಬಳಕೆಯ ಬೆಲೆ ಬಹಳ ಸಾಂತ್ವನಿಸುವವರಿಲ್ಲಿ ವಿರಳ! ಬೆವರೊಳಗೂ ತರ ತೆರಿಗೆ ಮನೆ, ಮನದೊಳಗೂ ಕರಾಳ!!! ಮತ ಕೊಟ್ಟು ಆರಿಸಿದೆವು ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಏರಿಸಿದೆವು! ಪರವಾಗಲು

Read more

ಅಚ್ಚಾಗುವವರೆಗೆ-ಬುಲೆಟ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕವನ

ವರದಿಗಾರ-ಬುಲೆಟ್ ಅಚ್ಚಾಗುವವರೆಗೆ…!!! ಹೆಣ್ಣಲ್ಲವೆ ಗೌರೀ ಕ್ಷಣ ಕರುಣೆಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲವೇ? ಪೆನ್ನು ಮಾತಾಡಿತೆಂದು ಗನ್ನು ಎಗರಾಡಿದಾಗ ವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಠುಸ್ಸಾದೀತೇ? ಇರಿದ ನೇರಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋದೀತೇ? ತಪ್ಪು ಅಚ್ಚಾಗಿದೆಯೆಂದರಿತಾಗ

Read more

ಸಮಾಧಾನ (ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಕವನ)

ಸಮಾಧಾನ ಬಯಸಿದಾಗ ಸಂಧಾನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಐದೈದು ವರುಷದಿ ಬಂತು, ಸಾವಧಾನ,ಸಾವಧಾನವೆನುತ ಪುಸಲಾಯಿಸುತಲೇ ಇತ್ತು ಸಮಯವೆಲ್ಲಿದೆ ಸಾವಧಾನಕೆ…? ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ವರುಷ ಎಪ್ಪತ್ತು…!!! ಊರ ಕೇರಿಗಳು ಕಾಯುತಿವೆ, ಗಬ್ಬು

Read more
error: Content is protected !!
Inline
Inline