ನಿಮ್ಮ ಬರಹ

ಮಾನ -ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ : ಮಿಸ್ರಿಯಾ.ಐ.ಪಜೀರ್ ಕವನ

ತೆರೆದೇ ನಡೆದೆವು ಸ್ತನಗಳ

ಇರದೇನಲ್ಲ ಉಡಲು ಮಾನ

‘ಒಲ್ಲೆ’ ಎನಲು.. ಸ್ತನತೆರಿಗೆ

ಮೊದಲ ಮುಟ್ಟಿಗೇ ಬೆತ್ತಲಾಗಿಸಿತು

ನಂಬೂದಿರಿಗಳಂತೆ ಅವರು..!!

 

ಬಾಗಿಲ ಸದ್ದಿಗೆ ನನ್ನವರ ಮೂಕ ವೇದನೆ

ಹರಕಲು ಚಾಪೆಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಜಾತಿ

ಕೀಳೆಂದರು…ಹೀರಿಕೊಂಡರು

ಬತ್ತುವಂತೆ ಬದುಕ ಸೆಲೆ

ಕುಲೀನರಂತೆ ಅವರು!!

 

ಆವೇಶವಿತ್ತು, ಆಕ್ರೋಶವಿತ್ತು

ಉಸಿರ ಗಾಳಿಯಲೇ ಸುಟ್ಟುಬಿಡುವ ಕಿಚ್ಚಿತ್ತು..

ಆಮಿಷಕೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿತ್ತು

ಹಾಕಿದರವರು ಹೊಂಚು ಮತಾಂತರಕೆ

ದಫನ ಭೂಮಿಗೂ ಜಾತಿ ರೇಖೆ!!

 

ಸುರಿಸಿದರು ಎಂಜಲು ಕಂಡಕಂಡವರು

ನೀ ಕಂಡೊಡನೆ ಅವರ ಕಣ್ತೆರೆಸಿದೆ

ಪರದೆಯೆಳೆಸಿ ಬೆತ್ತಲೆದೆಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದೆ

ಕಳಚುತಿರುವೆ ನಿನಗುಡಿಸಿದ ಮತಾಂಧತೆಯ ಅಂಗಿ

ನೀ ನಮ್ಮ ಮಾನ…ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ

-ಮಿಸ್ರಿಯಾ.ಐ.ಪಜೀರ್

To Top
error: Content is protected !!
WhatsApp chat Join our WhatsApp group