ಅಂಕಣ

ಬಾಳುವ ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವವರೆಗೆ ಆಳುವ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಯುವವರೆಗೆ…! -ಬುಲೆಟ್ ಅಂಕಣ

ಬಾಳುವ ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವವರೆಗೆ
ಆಳುವ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಯುವವರೆಗೆ…!

-ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ

ಅಲ್ಲೇನೋ ಗಡಿಬಿಡಿ
ತಾಳ ತಪ್ಪಿ ಹೊಡಿಬಡಿ…
ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಅದಾರೋ
ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂಗಲಾಚುತಿರುವ…
ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ನಾನವನಲ್ಲ ನಾನವನಲ್ಲ!
ತಾಯಿಗೆ ಮದ್ದಿಗೋ
ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲಿಗೋ ಬಂದವ
ತಲವಾರಿಗೆ ಶವವಾಗುತಿರೆ,
ತಪ್ಪೆಸಗದೆ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುತಿರೆ,
ಸ್ವಚ್ಛವಾದವೇ ಭಾರತ ಸ್ವಾರ್ಥವಾದವೇ?
ಭವ್ಯವಾದವೇ ಭಾರತ ಭಯವಾದವೇ?

ಕಾವ್ಯಳ ಬದುಕು ನಿರಾಳವಾಗಲಿಲ್ಲ,
ದಾನಮ್ಮಳನು ಮಗಳಂತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ,
ಜೈಬುನ್ನೀಸಳ ಕೂಗು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ,
ರಚನಾಳ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ,
ಪೂಜಾಳ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅತಿಯಾದವಲ್ಲ!
ಬೆಳೆವ ಸಿರಿಗಳು ಮೊಳಕೆಯಲಿ ಬಾಡುತಿರೆ
ನೆಲದ ಗೋರಿಗಳು ಯವ್ವನವ ಮುಚ್ಚುತಿರೆ
ಸ್ವಚ್ಛವಾದವೇ ಭಾರತ ಸ್ವಾರ್ಥವಾದವೇ?
ಭವ್ಯವಾದವೇ ಭಾರತ ಭಯವಾದವೇ?

ಕನಸು ಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾರತವಲ್ಲ
ಮನ ತನಿಸೋ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ!
ಊರೊಳ ಜಾತಿಯೂ
ನಾರುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ…
ಧಾರಾಳ ದುರುಳ ಕೈಗಳು
ಆಳುವವರ ತೆಕ್ಕೆಯೊಳಗಿದೆ!
ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ತಲವಾರು
ಮಲಗಿದವನ ಕೊನೆಯಾಗಿಸುತಿದೆ!
ಮಧ್ಯೆ ಶಾಂತಿ ಮಸಣದಲೂ
ಗದ್ದುಗೆಯ ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ಬರುತಿರೆ
ಸ್ವಚ್ಛವಾದವೇ ಭಾರತ ಸ್ವಾರ್ಥವಾದವೇ?
ಭವ್ಯವಾದವೇ ಭಾರತ ಭಯವಾದವೇ?

ಕುತ್ತಿಗೆಯು ಬಿಗಿಯಾಗದಿರಲು
ಯುವಜೀವಗಳು ಬಲಿಯಾಗದಿರಲು
ಆಳುವವರು ತಾಳ ತಪ್ಪದಂತಿರಲು
ಸೌಹಾರ್ದವದು ಹರಿತವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ…
ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರು ನೀತಿಯೊಳಗಿರುವ
ಜಾತಿ ಭೀತಿ ಬೇಲಿಗಳ,
ಕಾಟು ಹುಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಗಳ ಕಡಿದು
ಕ್ರಿಮಿ ಕೂಟಗಳ ತಾಣಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ
ಹೊಡೆದೋಡಿಸಬೇಕಿದೆ…
ಬಾಳುವ ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವವರೆಗೆ…
ಆಳುವ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಯುವವರೆಗೆ…

 

To Top
error: Content is protected !!
WhatsApp chat Join our WhatsApp group