ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ - ನಿಮ್ಮ ನುಡಿ

ಸಹೋದರತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವರದಿಗಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ: ರಿಯಾಝ್ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ

ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ, ನಿಮ್ಮ ನುಡಿ: ಈ ದೇಶದ ಭೂ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋಗಿರುವ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರ ತರುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಕ್ತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯತೆ ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರತೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವರದಿಗಾರನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

-ರಿಯಾಝ್ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಕರ್ನಾಟಕ

To Top
error: Content is protected !!
WhatsApp chat Join our WhatsApp group