ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತ ಚುನಾವಣೆ: ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ‘ಬಿಜೆಪಿ ಜಯಭೇರಿ’ ವರದಿಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ

ವರದಿಗಾರ (3-12-2017): ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದೊರಕದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನೀಡಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ‘ಬಿಜೆಪಿಯ ಜಯಭೇರಿ’ ಎಂಬ ವರದಿಗಳೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ‘ಜಯಭೇರಿ’ಗೆ ಮೋದಿ-ಯೋಗಿ ಆಡಳಿತ ಕಾರಣವಂತೆ!

ಇನ್ನು ನಾವು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ನಿನ್ನೆ 16 ನಗರ ಸಭೆ, 198 ಪುರಸಭೆ ಹಾಗೂ 438 ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನಡೆದಿತ್ತು.

16 ನಗರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯು 14ರಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ‘ಜಯಭೇರಿ’ ಎನ್ನಬಹುದು. ಉಳಿದ ಎರಡು ನಗರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವಿಜಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

198 ಪುರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಕೇವಲ 70 ಪುರಸಭೆಗಳು. ಬಿಎಸ್ಪಿ 29, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ 45 ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 9 ಪುರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 45 ಪುರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

498 ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಕೇವಲ 100 ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು. ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ 83 ಹಾಗೂ ಬಿಎಸ್ಪಿ 45 ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 193 ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು 2012 ರ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 2012 ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯು 12 ನಗರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿತ್ತು.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
error: Content is protected !!
WhatsApp chat Join our WhatsApp group