ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ - ನಿಮ್ಮ ನುಡಿ

ಬಡವರು, ದಲಿತರು, ಶೋಷಿತರ, ಮಕ್ಕಳ, ಮಹಿಳೆಯರ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಬೇಕು: ನವೀನ್ ಸೂರಿಂಜೆ

ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ, ನಿಮ್ಮ ನುಡಿ: ವರದಿಗಾರ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿ ವರದಿಗಾರ ಎನ್ನುವವನು ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುಮಾಸ್ತ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ವರದಿಗಾರ ಬಡವರು, ದಲಿತರು, ಶೋಷಿತರು, ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಿರಬೇಕು.

– ನವೀನ್ ಸೂರಿಂಜೆ 

ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಕರ್ನಾಟಕ

To Top
error: Content is protected !!
WhatsApp chat Join our WhatsApp group